Showing posts from June, 2020

Featured Post

Hakipun Allah dumateng titah

Allah iku nggadahi hak dumateng awake dewe, awake dewe titah  Syaikh Muhammad bin Abdul wahhab nate matur :  كل ما سوى …